POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem firmy Wirkand Grzegorz Andrearczyk jest ciągłe doskonalenie działalności zorientowanej na
Klienta. Dążymy do tego, aby sprzedawane przez nas surowce spełniały wszelkie wymagania i oczekiwania Klientów
zapewniając im pełną satysfakcję. Jesteśmy świadomi w jakim stopniu nasza praca wpływa na zadowolenie Klientów i
znamy obowiązujące standardy, dlatego ciągle doskonalimy procesy sprzedaży i realizacji zamówień właśnie tak, by
były na najwyższym poziomie.

Wiemy jak ważne jest idealne dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów. Staramy się więc
dostarczać maksymalnie najlepsze surowce, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji cen. Zależy nam, aby
surowce, które proponujemy były wysokiej jakości i odpowiadały zmiennej specyfice produkcji naszych Klientów.

Realizacja Polityki Jakości w Wirkand dokonywana jest poprzez

Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością;
Monitorowanie procesów gwarantujących jakość produktów i usług poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów;
Systematyczne badanie satysfakcji klienta;
Aktywne, szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
Stosowanie zasad kompleksowego zarządzania firmą poprzez Jakość;
Dokładną analizę wymagań Klienta i rzetelne wywiązywanie się z zawartych umów;
Podnoszenie kwalifikacji poprzez systematyczne organizowanie szkoleń;
Zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach oraz stopniu ich realizacji;
Pełne zaangażowanie całego personelu organizacji w realizację projektu z użyciem ich kompetencji i doświadczenia.
Przewiń do góry